Advocatenkantoor Van Dijk | Advocaat Barneveld | Rechtsgebieden
Onze specialisaties: Contractenrecht | Incasso | Aansprakelijkheidsrecht | Huurrecht | Bouwrecht | Onroerend goed | Burenrecht. Meer informatie? Klik hier.
15409
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15409,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Het is voor ons een bewuste keuze om de focus te hebben op slechts een aantal rechtsgebieden. Op die manier is het mogelijk om uit te blinken in het soort zaken dat wij behandelen. Ook is onze jaarlijkse bijscholing uitsluitend op deze rechtsgebieden gericht.

Jaarlijks wordt er voldaan aan het behalen van twintig opleidingspunten door mr. W. van Dijk, zodat kennis up tot date blijft. Mr. W. van Dijk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: algemene praktijk. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied. De overige tien opleidingspunten worden dus op de andere rechtsgebieden behaald.

Hieronder vindt u weergegeven in welke rechtsgebieden Advocatenkantoor van Dijk is gespecialiseerd.

Heeft u een geschil met een opdrachtgever over de kwaliteit van het geleverde werk? Of bijvoorbeeld met een leverancier over mogelijk onjuist of te laat geleverde producten? Over iedere gemaakte afspraak kan een geschil ontstaan. Wij spannen ons maximaal in om het geschil zo snel mogelijk op te lossen, liefst zonder tussenkomst van de rechter. Lukt dat niet, dan leggen wij de zaak voor aan de rechter.  Wij weten als geen ander op welke wijze wij de zaak aan de rechter moeten presenteren om de grootste de kans op succes te hebben.

Veel geschillen kunnen worden voorkomen door het opstellen van een goede overeenkomst. Wij hebben veel ervaring met het opstellen en beoordelen van contracten die betrekking hebben op bijvoorbeeld de verkoop van een product of dienst. Ook voor meer specifieke overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld een franchiseovereenkomst, distributieovereenkomst, agentuurovereenkomst of geldleningsovereenkomst) bent u bij ons aan het juiste adres.

Het hebben van waterdichte algemene voorwaarden is voor veel ondernemers een must. Het uitsluiten of beperken van bijvoorbeeld uw aansprakelijkheid zal in uw voordeel werken wanneer u aansprakelijk wordt gesteld. Vaak is dit maatwerk. Advocatenkantoor van Dijk heeft inmiddels meer dan 100 ondernemers aan op maat gesneden voorwaarden mogen helpen.

Wilt u de door u geleden schade op een andere partij verhalen? Of dient u zich juist te verweren tegen een aansprakelijkstelling? In beide gevallen zijn wij uw ideale partner. Simpelweg omdat wij hier veel ervaring mee hebben. Het aansprakelijkheidsrecht is een complexe materie. Het kan gaan om schade die voortvloeit uit niet correct nagekomen afspraken, de zogenaamde ‘tekortkoming’ of ‘wanprestatie’. Is er geen contract dan is de aansprakelijkheid doorgaans gebaseerd op de zogenaamde ‘onrechtmatige daad’.

Advocatenkantoor van Dijk is thuis in alle aspecten van aansprakelijkheid. Wie is er aansprakelijk? Welke schade is verhaalbaar? Hoe wordt de schade berekend? Onze ruime kennis van het aansprakelijkheidsrecht gebruiken wij om door u geleden schade te verhalen op de juiste partij, of juist om verweer te voeren met als doel de aansprakelijk afgewezen te krijgen.

Vanwege een jarenlange intensieve samenwerking met één van de grootse incassobureaus van Nederland kunnen wij ons een echte specialist noemen in het incasseren van vorderingen. Waar een gemiddeld incassobureau stopt, gaan wij verder. Wij handelen strategisch en anticiperen op de juridische verweren die door de debiteur worden gevoerd.

Als advocaat hebben wij de meest verstrekkende mogelijkheden om uw opdrachtgever tot betaling te bewegen. Denk hierbij aan het leggen van beslag of het aanvragen van het faillissement van uw debiteur. In overleg met u stemmen wij af welke methode in uw geval de grootste kans op succes zou moeten geven. Indien mogelijk bieden wij een dergelijk traject aan tegen een vast tarief. Dit is in de advocatuur vrij uniek en dit onderscheidt ons dan ook van veel van onze collega’s.

Wij staan zowel huurders als verhuurders bij in geschillen over de huur van bijvoorbeeld een woonruimte,  winkelruimte,  kantoor of opslag. Vaak gaat het om een geschil over de beëindiging van de huurovereenkomst of een discussie over een gebrek aan het gehuurde. Maar ook voor het maken van een goede huurovereenkomst of voor het voeren van een specifieke ontruimingsprocedure bent u bij Advocatenkantoor van Dijk aan het juiste adres.

Wij worden veel ingeschakeld door bouw gerelateerde bedrijven, zoals aannemers, schilders, installateurs, hoveniers en architecten. Maar ook particulieren die juist een geschil hebben met hun aannemer of installateur zijn bij ons aan het goede adres. Naast onze kennis van het bouwrecht hebben wij een gedegen bouwkundige kennis. Op deze manier kan het standpunt van onze klant optimaal juridisch worden vertaald.

Bij de (ver)koop van een woning of pand kan er discussie ontstaan over bijvoorbeeld (verborgen) gebreken. Wie is daarvoor aansprakelijk? Hoe zit het met de mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper? Welke mogelijkheden zijn er om de geleden schade te verhalen, of de volledige koop ongedaan te maken? Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en kunnen uw zaak goed op haalbaarheid inschatten.

In de wet zijn heel wat bepalingen opgenomen over hoe buren zich tegenover elkaar moeten gedragen. Geschillen tussen buren hebben vaak betrekking op overlast, erfdienstbaarheden, eigendom van grond en dergelijke. Wij kennen de complexe juridische aspecten van het burenrecht. Wij kunnen een bemiddelende rol op ons nemen met als doel weer een leefbare situatie te krijgen, maar wij kunnen uiteraard ook uw recht halen bij de rechter. Dit verschilt uiteraard per situatie.

Het procesrecht heeft alles te maken met het voeren van gerechtelijke procedures bij de Rechtbank, het Gerechtshof of bij een arbitrage instituut. Het voeren van en dergelijke procedures wordt vaak onderschat.

Niet alleen gaat het om het hebben van een goede juridische kennis, minstens net zo belangrijk is de te voeren strategie. Het komt bijvoorbeeld heel nauw welke feiten op welk moment naar voren moeten worden gebracht of juist achterwege moeten worden gelaten. Inzicht in de denkwijze van de rechter is daarvoor van groot belang. En dat inzicht hebben wij, dankzij de inmiddels meer dan vierhonderd procedures die wij voor onze klanten hebben mogen voeren. Advocatenkantoor van Dijk is daarnaast volkomen thuis in het voeren van kort gedingen, faillissementsaanvragen en het leggen van beslag.