Advocatenkantoor Van Dijk | Advocaat Barneveld | Kantoorklachtregeling
15705
page-template-default,page,page-id-15705,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Kantoorklachtregeling

Kantoorklachtregeling

1. Deze kantoorklachtregeling is van toepassing op iedere aan Advocatenkantoor Van Dijk verstrekte en aanvaarde opdracht. Deze regeling geeft u de mogelijkheid om een eventuele klacht met betrekking tot de dienstverlening van het kantoor of de hoogte van de declaratie kenbaar te maken.

2. Uw klacht zal worden behandeld door mr. W. van Dijk, die in dezen als klachtenfunctionaris optreedt.

3. De behandeling van uw klacht geschiedt uiteraard kosteloos.

4. Wij zullen in overleg met u proberen om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. In ieder geval wordt u binnen één maand na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld omtrent het oordeel over de gegrondheid van uw klacht.

5. Een eventueel met u bereikte oplossing zullen wij desgewenst schriftelijk aan u bevestigen.

6. Mocht een klacht niet door middel van deze klachtregeling kunnen worden opgelost, dan heeft u het recht om uw klacht voor te leggen aan de Deken van Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland, de Geschillencommissie Advocatuur ofwel de Nederlandse rechter.