Advocatenkantoor Van Dijk | Advocaat Barneveld | Rechtsbijstandverzekering: zélf uw advocaat kiezen
15859
post-template-default,single,single-post,postid-15859,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Rechtsbijstandverzekering: zélf uw advocaat kiezen

Rechtsbijstandverzekering: zélf uw advocaat kiezen

Veel bedrijven hebben een rechtsbijstandverzekering. Deze verzekeraars hebben allemaal hun eigen juristen en advocaten in dienst. Veelal wordt de indruk gewekt dat u daarom niet uw eigen advocaat kunt inschakelen. Maar dat is niet zo. In veel gevallen kunt u namelijk toch uw eigen advocaat inschakelen. Uw verzekeraar moet dan de advocaatkosten vergoeden.   

Vrije advocaatkeuze

Op grond van het Europees recht moet in elke polis van een rechtsbijstandverzekeraar staan dat de verzekerde vrij is een advocaat naar eigen keuze te kiezen. Hier was wel een uitspraak van het Europese Hof van Justitie (van 7 november 2013) voor nodig om dit recht van verzekerden bevestigd te krijgen. Sinds die tijd wordt dit recht door alle rechtsbijstandverzekeraars gerespecteerd.

Gerechtelijke procedure

In welke gevallen kunt u aanspraak maken op de ‘vrije advocaatkeuze’? Het recht om uw eigen advocaat in te schakelen geldt direct vanaf het moment dat er een gerechtelijke procedure bij de Rechtbank (of andere gerechtelijke instantie) moet worden gevoerd. Of u in die procedure als eisende partij of als verwerende partij optreedt, maakt niet uit.

Voorbeeld

Stel u heeft een geschil met een klant over bijvoorbeeld de kwaliteit van uw dienstverlening en de betaling van uw facturen. U meldt het geschil bij uw rechtsbijstandverzekeraar. Op dat moment zal een interne jurist van de verzekeraar één of meerdere brieven met de tegenpartij wisselen. Mocht er geen oplossing komen, dan wilt u waarschijnlijk dat de rechtbank uw klant tot betaling veroordeeld. Daarvoor moet dan wel een gerechtelijke procedure bij de Rechtbank worden opgestart. En juist daarvoor mag u uw eigen advocaat inschakelen, dus op kosten van de verzekeraar. Dat geldt omgekeerd uiteraard ook, namelijk in het geval juist uw tegenpartij een gerechtelijke procedure tegen u start en u daarin verweer wenst te voeren.

Contact

Ons kantoor treedt veelvuldig op voor rechtsbijstandverzekeraars. Zodoende hebben wij inmiddels contacten en afspraken met nagenoeg alle rechtsbijstandverzekeraars in Nederland. Indien u ons kantoor wilt inschakelen op kosten van uw verzekeraar, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij nemen vervolgens contact op met uw verzekeraar en wij regelen de rest. U bent dan in ieder geval verzekerd van juridische bijstand met een hoge kwaliteit.