Advocatenkantoor Van Dijk | Advocaat Barneveld | Openstaande facturen: incasseren of afboeken?
15746
post-template-default,single,single-post,postid-15746,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Openstaande facturen: incasseren of afboeken?

Openstaande facturen: incasseren of afboeken?

Een ondernemer die werkzaamheden verricht of producten verkoopt, dient daarvoor te worden betaald. Dit uitgangspunt lijkt niet meer dan logisch. Helaas ondervinden steeds meer ondernemers dat het ontvangen van betaling toch niet zo vanzelfsprekend is.

De gemiddelde MKB-er ziet zich geconfronteerd met het feit dat slechts driekwart van zijn facturen binnen de gestelde betalingstermijn wordt betaald. Voor de rest van de facturen moeten extra handelingen worden verricht. Uiteindelijk lukt het de meeste ondernemers niet om alle facturen zelf geïncasseerd te krijgen. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Natuurlijk, iedere ondernemer zal wel eens te maken hebben met een debiteur die het moeilijk heeft, waardoor betaling uitblijft. Het gevaar is echter dat wanneer er niet adequaat wordt gehandeld, deze factuur onderop de stapel van deze debiteur komt te liggen. Er zijn een aantal dingen die u zelf kunt doen om problemen te voorkomen.

In de eerste plaatst biedt een goede set algemene voorwaarden vaak uitkomst. Hierin kunt u zaken regelen als: de betalingstermijn, de gevolgen bij niet tijdige betaling, eigendomsvoorbehoud, etc. Op deze manier ligt in ieder geval vast wat uw rechten zijn bij non- betaling.

Daarnaast is het van belang dat u een strak debiteurenbeheer voert. Na het verstrijken van de door u gestelde termijn in uw aanmaning, dient u direct weer in actie te komen. Bijvoorbeeld door nog een aanmaning te sturen of door simpelweg de telefoon te pakken. Uw debiteur zal in ieder geval de indruk moeten krijgen dat u er bovenop zit. U vergroot daarmee de kans dat u eerder wordt betaald dat een andere schuldeiser.

Ontvangt u na verschillende pogingen nog steeds geen betaling, dan staat u voor de keuze: incasseren of afboeken. Het is niet uitgesloten dat uw opdrachtgever de factuur betwist, bijvoorbeeld omdat er discussie is over de geleverde kwaliteit. Wanneer u op het punt staat de zaak uit handen te geven, is het raadzaam dat u contact opneemt met een gespecialiseerde advocaat. Deze kan u inzicht geven in de juridische haalbaarheid van uw vordering.

Walter van Dijk staat dagelijks ondernemers bij in geschillen over de uitvoering van overeenkomsten, waaronder het incasseren van vorderingen. Walter van Dijk is tevens lid van de Vereniging van Incasso advocaten (VIA). Hij geeft u vrijblijvend aan welke acties er nodig zijn om uw vordering op de meest efficiënte manier te incasseren. Indien u wordt geadviseerd de vordering door te zetten, kan daarvoor in bepaalde gevallen een vast tarief worden aangeboden.